چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۱۲۸

0
حاشیه

بود در خاطرم که یک چندی
گرچه هستم به اصل و دانش حر

به خرد با فرشته هم پهلو
سخن نظم، نظم دانهٔ در

تا مگر گردد از ایادی تو
تنگم از مرده ریگ مردم پر

چون نبودیم در خور خدمت
گفت عفوت که السلامة مر

بندگی درت کنم چندی
بی‌ریا همچو ایبک و سنقر

ترک کردیم خدمت و خلعت
نه دیار عرب نه شیر شتر
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۲۷
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۲۹
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم