چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۱۱۶

0
حاشیه

هر که بینی مراد و راحت خویش
از همه خلق بیشتر خواهد

و آن میسر شود به کوشش و رنج
که قضا بخشد و قدر خواهد

ای که می‌خواهی از نگارین کام
با نگارش بگوی اگر خواهد

دختر اندر شکم پسر نشود
گرچه بابا همی پسر خواهد

تیز در ریش کاروانسالار
گر بدان ده رود که خر خواهد
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۱۵
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم