چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۱۱۰

0
حاشیه

هزار سال به امید تو توانم بود
اگر مراد برآید هنوز باشد زود

اگر مراد نیابم مرا امید بسست
نه هر که رفت رسید و نه هر که گفت شنود
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۰۹
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۱۱
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم