چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۹۳

0
حاشیه

بدین الحان داودی عجب نیست
که مرغان هوا حیران بمانند

خدای این حافظان ناخوش آواز
بیامرزاد اگر ساکن بخوانند
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۹۲
گوهر بعدی: شمارهٔ ۹۴
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم