چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۸۸

0
حاشیه

هر کجا دردمندی از سر شوق
گوش بر نالهٔ حمام کند

چارپایی برآورد آواز
وان تلذذ برو حرام کند

حیف باشد صفیر بلبل را
که زفیر خر ازدحام کند

کاش بلبل خموش بنشستی
تا خر آواز خود تمام کند
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۸۷
گوهر بعدی: شمارهٔ ۸۹
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم