چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۸۷

0
حاشیه

نکنی دفع ظالم از مظلوم
تا دل خلق نیک بخراشند

تا تو با صید گرگ پردازی
گوسفندان هلاک می‌باشند
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۸۶
گوهر بعدی: شمارهٔ ۸۸
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم