چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۸۲

0
حاشیه

هر که مقصود و مرادش خور و خوابست از عمر
حیوانیست که بالاش به انسان ماند

هر چه داری بده و دولت معنی بستان
تا چو این نعمت ظاهر برود آن ماند
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۸۱
گوهر بعدی: شمارهٔ ۸۳
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم