چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۸۱

0
حاشیه

نه سام و نریمان و افراسیاب
نه کسری و دارا و جمشید ماند

تو هم دل مبند ای خداوند ملک
چو کس را ندانی که جاوید ماند

چو دور جوانی خلل می‌کند
به پایان پیری چه امید ماند؟
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۸۰
گوهر بعدی: شمارهٔ ۸۲
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم