چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۷۵

0
حاشیه

هیچ دانی که آب دیدهٔ پیر
از دو چشم جوان چرا نچکد؟

برف بر بام سالخوردهٔ ماست
آب در خانهٔ شما نچکد
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۷۴
گوهر بعدی: شمارهٔ ۷۶
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم