چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۶۶

0
حاشیه

روزی به سرش نبشته بودند
کاین دولت و منصب آن نیرزد

سی ساله توانگری و فرمان
یک روزه هلاک جان نیرزد

دیدی که چه کرد عیش و چون مرد
آن عاقبت آن فلان نیرزد

صد دور بقا چنانکه دید
مردن به زه کمان نیرزد
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۶۵
گوهر بعدی: شمارهٔ ۶۷
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم