چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۶۳

0
حاشیه

مر تو را چون دو کار پیش آید
که ندانی کدام باید کرد

هر چه در وی مظنهٔ خطرست
آنت بر خود حرام باید کرد

وانکه بی‌خوف و بی‌خطر باشد
به همانت قیام باید کرد
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۶۲
گوهر بعدی: شمارهٔ ۶۴
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم