چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۶۰

0
حاشیه

طمع خام که سودی بکنم
سود، سرمایه به یک بار ببرد

خر دعا کرد که بارش ببردند
سیل بگرفت و خر و بار ببرد
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۵۹
گوهر بعدی: شمارهٔ ۶۱
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم