چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۵۷

0
حاشیه

آدمی فضل بر دگر حیوان
به جوانمردی و ادب دارد

گر تو گویی به صورت آدمیم
هوشمند این سخن عجب دارد

پس تو همتای نقش دیواری
که همین گوش و چشم و لب دارد
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۵۶
گوهر بعدی: شمارهٔ ۵۸
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم