چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۲۶

0
حاشیه

گر سفیهی زبان دراز کند
که فلانی به فسق ممتازست

فسق ما بی‌بیان یقین نشود
و او به اقرار خویش غمازست
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۵
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۷
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم