چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۲۲

0
حاشیه

پدرم بندهٔ قدیم تو بود
عمر در بندگی به سر بردست

بنده‌زاده که در وجود آمد
هم به روی تو دیده بر کردست

خدمت دیگری نخواهد کرد
که مرا نعمت تو پروردست
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۱
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۳
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم