چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۱ - در پند و اخلاق و غیر آن

0
حاشیه

خداوندیست تدبیر جهان را
بری از شبه و مثل و جنس و همتا

اگر روزی مرادت بر نیارد
جزع سودی ندارد صبر کن تا
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر بعدی: شمارهٔ ۲
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم