چالش حفظ شعر

غزل شمارهٔ ۴۰۷

0
حاشیه

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو
یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو

گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید
گفت با این همه از سابقه نومید مشو

گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک
از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو

تکیه بر اختر شب دزد مکن کاین عیار
تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو

گوشوار زر و لعل ار چه گران دارد گوش
دور خوبی گذران است نصیحت بشنو

چشم بد دور ز خال تو که در عرصه حسن
بیدقی راند که برد از مه و خورشید گرو

آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق
خرمن مه به جوی خوشه پروین به دو جو

آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت
حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم
دانلود آلبوم عارف شیدا از صدیق تعریف - بیپ‌تونز
قطعه: آواز 3 (ابوعطا)

دانلود آلبوم انتظار دل / خلوت گزیده از محمدرضا شجریان - بیپ‌تونز
قطعه: تصنیف "مزرع سبز فلک"

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: غزل شمارهٔ ۴۰۶
گوهر بعدی: غزل شمارهٔ ۴۰۸
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم