چالش حفظ شعر مجموعه شعر یا داستانت را ایجاد کن

شمارهٔ ۶۸

0
حاشیه

روی به محراب نهادن چه سود؟
دل به بخارا و بتان طراز

ایزد ما وسوسهٔ عاشقی
از تو پذیرد، نپذیرد نماز
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۶۷
گوهر بعدی: شمارهٔ ۶۹