چالش حفظ شعر

غزل شمارهٔ ۳۹۱

0
حاشیه

خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن
تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن

غم دل چند توان خورد که ایام نماند
گو نه دل باش و نه ایام چه خواهد بودن

مرغ کم حوصله را گو غم خود خور که بر او
رحم آن کس که نهد دام چه خواهد بودن

باده خور غم مخور و پند مقلد منیوش
اعتبار سخن عام چه خواهد بودن

دست رنج تو همان به که شود صرف به کام
دانی آخر که به ناکام چه خواهد بودن

پیر میخانه همی‌خواند معمایی دوش
از خط جام که فرجام چه خواهد بودن

بردم از ره دل حافظ به دف و چنگ و غزل
تا جزای من بدنام چه خواهد بودن
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم
دانلود آلبوم شیراز از دنگ شو - بیپ‌تونز
قطعه: خوشتر

دانلود آلبوم شیراز از دنگ شو - بیپ‌تونز
قطعه: چه خواهد بودن

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: غزل شمارهٔ ۳۹۰
گوهر بعدی: غزل شمارهٔ ۳۹۲
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم