چالش حفظ شعر

غزل شمارهٔ ۱۸۲

0
حاشیه

حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند
محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

چون می از خم به سبو رفت و گل افکند نقاب
فرصت عیش نگه دار و بزن جامی چند

قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست
بوسه‌ای چند برآمیز به دشنامی چند

زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر
تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند

عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو
نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند

ای گدایان خرابات خدا یار شماست
چشم انعام مدارید ز انعامی چند

پیر میخانه چه خوش گفت به دردی کش خویش
که مگو حال دل سوخته با خامی چند

حافظ از شوق رخ مهر فروغ تو بسوخت
کامگارا نظری کن سوی ناکامی چند
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم
دانلود آلبوم اوجی در آواز مکتب اصفهان (سه لوح) از سیدرضا طباطبایی - بیپ‌تونز
قطعه: آواز افشاری 1، حسب و حالی ننوشتیم و شد ایامی چند

دانلود آلبوم ترانه های بنان: وعده ی وصال از غلامحسین بنان - بیپ‌تونز
قطعه: ساز و آواز (دستگاه چهارگاه)این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: غزل شمارهٔ ۱۸۱
گوهر بعدی: غزل شمارهٔ ۱۸۳
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم