چالش حفظ شعر

غزل شمارهٔ ۱۷۷

0
حاشیه

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند
نه هر که آینه سازد سکندری داند

نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست
کلاه داری و آیین سروری داند

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
که دوست خود روش بنده پروری داند

غلام همت آن رند عافیت سوزم
که در گداصفتی کیمیاگری داند

وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی
وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند

بباختم دل دیوانه و ندانستم
که آدمی بچه‌ای شیوه پری داند

هزار نکته باریکتر ز مو این جاست
نه هر که سر بتراشد قلندری داند

مدار نقطه بینش ز خال توست مرا
که قدر گوهر یک دانه جوهری داند

به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد
جهان بگیرد اگر دادگستری داند

ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه
که لطف طبع و سخن گفتن دری داند
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم
دانلود آلبوم آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) از ادیب خوانساری - بیپ‌تونز
قطعه: نیریز و فرود: تو بندگی چو گدایان بشرط مزد نکن (دستگاه ماهور)

دانلود آلبوم آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) از ادیب خوانساری - بیپ‌تونز
قطعه: حصار فرود: بباختم دل دیوانه و ندانستم که آدمی (دستگاه ماهور)

دانلود آلبوم آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) از ادیب خوانساری - بیپ‌تونز
قطعه: شکسته: به قد و چهره هر آنکس که شاه خوبان شد (دستگاه ماهور)

دانلود آلبوم آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) از ادیب خوانساری - بیپ‌تونز
قطعه: داد و گشایش و فرود: وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی (دستگاه ماهور)

دانلود آلبوم آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) از ادیب خوانساری - بیپ‌تونز
قطعه: داد: نه هر کسی که کلاه کج نهاد و تند نشست (دستگاه ماهور)

دانلود آلبوم آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) از ادیب خوانساری - بیپ‌تونز
قطعه: درآمد: نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند (دستگاه ماهور)

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: غزل شمارهٔ ۱۷۶
گوهر بعدی: غزل شمارهٔ ۱۷۸
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم