چالش حفظ شعر

غزل شمارهٔ ۱۱۱

0
حاشیه

عکس روی تو چو در آینه جام افتاد
عارف از خنده می در طمع خام افتاد

حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد
این همه نقش در آیینه اوهام افتاد

این همه عکس می و نقش نگارین که نمود
یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد

غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید
کز کجا سر غمش در دهن عام افتاد

من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم
اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد

چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار
هر که در دایره گردش ایام افتاد

در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ
آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد

آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی
کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد

زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت
کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد

هر دمش با من دلسوخته لطفی دگر است
این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد

صوفیان جمله حریفند و نظرباز ولی
زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم
دانلود آلبوم پرگار از اشکان ماهری - بیپ‌تونز
قطعه: پرگار

دانلود آلبوم آوازهای ادیب خوانساری (لوح دوم) از ادیب خوانساری - بیپ‌تونز
قطعه: حصار: آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی (دستگاه چهارگاه)

دانلود آلبوم آوازهای ادیب خوانساری (لوح دوم) از ادیب خوانساری - بیپ‌تونز
قطعه: مخالف: هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است (دستگاه چهارگاه)

دانلود آلبوم آوازهای ادیب خوانساری (لوح دوم) از ادیب خوانساری - بیپ‌تونز
قطعه: مخالف: آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی (دستگاه چهارگاه)

دانلود آلبوم آوازهای ادیب خوانساری (لوح دوم) از ادیب خوانساری - بیپ‌تونز
قطعه: زابل: غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید و... (دستگاه چهارگاه)

دانلود آلبوم آوازهای ادیب خوانساری (لوح دوم) از ادیب خوانساری - بیپ‌تونز
قطعه: درآمد: عکس روی تو چون در آئینه جام افتاد (دستگاه چهارگاه)

دانلود آلبوم سکوت از ایرج بسطامی - بیپ‌تونز
قطعه: ساز و آواز (مخالف سه گاه)

دانلود آلبوم سکوت از ایرج بسطامی - بیپ‌تونز
قطعه: ساز و آواز (سه گاه)

دانلود آلبوم کنج صبوری از علی رستمیان - بیپ‌تونز
قطعه: نی و آواز

دانلود آلبوم کنج صبوری از علی رستمیان - بیپ‌تونز
قطعه: سه تار و آواز

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: غزل شمارهٔ ۱۱۰
گوهر بعدی: غزل شمارهٔ ۱۱۲
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم