چالش حفظ شعر

غزل شمارهٔ ۸۹

0
حاشیه

یا رب سببی ساز که یارم به سلامت
بازآید و برهاندم از بند ملامت

خاک ره آن یار سفرکرده بیارید
تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت

فریاد که از شش جهتم راه ببستند
آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت

امروز که در دست توام مرحمتی کن
فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت

ای آن که به تقریر و بیان دم زنی از عشق
ما با تو نداریم سخن خیر و سلامت

درویش مکن ناله ز شمشیر احبا
کاین طایفه از کشته ستانند غرامت

در خرقه زن آتش که خم ابروی ساقی
بر می‌شکند گوشه محراب امامت

حاشا که من از جور و جفای تو بنالم
بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت

کوته نکند بحث سر زلف تو حافظ
پیوسته شد این سلسله تا روز قیامت
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

دانلود آلبوم هویاد از رضا صانعی فرد و گروه هویاد - بیپ‌تونز
قطعه: ساز و آواز (16 ضربی)

دانلود آلبوم زمزمه دوست از مسعود میرزاحیدر و بهنام قاسم خانی - بیپ‌تونز
قطعه: ساز و آواز / مخالف سه گاه، مغلوب

دانلود آلبوم زمزمه دوست از مسعود میرزاحیدر و بهنام قاسم خانی - بیپ‌تونز
قطعه: ساز و آواز / مویه دشتی

دانلود آلبوم زمزمه دوست از مسعود میرزاحیدر و بهنام قاسم خانی - بیپ‌تونز
قطعه: ساز و آواز / درآمد سه گاه، زابل

دانلود آلبوم آفتاب خوبان از بیژن بیژنی - بیپ‌تونز
قطعه: یا رب

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: غزل شمارهٔ ۸۸
گوهر بعدی: غزل شمارهٔ ۹۰
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم