چالش حفظ شعر

غزل شمارهٔ ۶۶

0
حاشیه

بنال بلبل اگر با منت سر یاریست
که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست

در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست
چه جای دم زدن نافه‌های تاتاریست

بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق
که مست جام غروریم و نام هشیاریست

خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیست
که زیر سلسله رفتن طریق عیاریست

لطیفه‌ایست نهانی که عشق از او خیزد
که نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست

جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال
هزار نکته در این کار و بار دلداریست

قلندران حقیقت به نیم جو نخرند
قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست

بر آستان تو مشکل توان رسید آری
عروج بر فلک سروری به دشواریست

سحر کرشمه چشمت به خواب می‌دیدم
زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست

دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ
که رستگاری جاوید در کم آزاریست
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم
دانلود آلبوم حریر شبنم از مجید درخشانی و رحیم عدنانی - بیپ‌تونز
قطعه: تصنیف عاشق زار

دانلود آلبوم خنیاگران از ابوسعید مرضایی - بیپ‌تونز
قطعه: عاشق زار

دانلود آلبوم ارغوان از علی رستمیان - بیپ‌تونز
قطعه: آواز شور همراه با تار

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: غزل شمارهٔ ۶۵
گوهر بعدی: غزل شمارهٔ ۶۷
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم