چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۶۹۱

0
حاشیه

خواهی چو خلیل کعبه بنیاد کنی
و آنرا به نماز و طاعت آباد کنی

روزی دو هزار بنده آزاد کنی
به زان نبود که خاطری شاد کنی
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۶۹۰
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۶۹۲
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم