چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۶۹۰

0
حاشیه

ای واحد بی مثال معبود غنی
وی رازق پادشاه و درویش و غنی

یا قرض من از خزانه غیب رسان
یا از کرم خودت مرا ساز غنی
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم
با صدای ترانه کرانی بشنوید:


با صدای رضا مدملیل بشنوید:


این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۶۸۹
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۶۹۱
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم