چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۶۸۹

0
حاشیه

تا چند سخن تراشی و رنده زنی
تا کی به هدف تیر پراکنده زنی

گر یک ورق از علم خموشی خوانی
بسیار بدین گفت و شنوخنده زنی
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۶۸۸
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۶۹۰
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم