چالش حفظ شعر

قطعه شمارهٔ ۲۳

0
حاشیه

دلا دیدی که آن فرزانه فرزند
چه دید اندر خم این طاق رنگین

به جای لوح سیمین در کنارش
فلک بر سر نهادش لوح سنگین
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: قطعه شمارهٔ ۲۲
گوهر بعدی: قطعه شمارهٔ ۲۴
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم