چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۳۶

0
حاشیه

ای سایهٔ سنبلت سمن پرورده
یاقوت لبت در عدن پرورده

همچون لب خود مدام جان می‌پرور
زان راح که روحیست به تن پرورده
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۳۵
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۳۷
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم