چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۳۱

0
حاشیه

من حاصل عمر خود ندارم جز غم
در عشق ز نیک و بد ندارم جز غم

یک همدم باوفا ندیدم جز درد
یک مونس نامزد ندارم جز غم
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۳۰
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۳۲
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم