چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۳۰

0
حاشیه

عمری ز پی مراد ضایع دارم
وز دور فلک چیست که نافع دارم

با هر که بگفتم که تو را دوست شدم
شد دشمن من وه که چه طالع دارم
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۲۹
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۳۱
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم