چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۲۹

0
حاشیه

در آرزوی بوس و کنارت مردم
وز حسرت لعل آبدارت مردم

قصه نکنم دراز کوتاه کنم
بازآ بازآ کز انتظارت مردم
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۲۸
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۳۰
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم