چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۲۶

0
حاشیه

ماهی که نظیر خود ندارد به جمال
چون جامه ز تن برکشد آن مشکین خال

در سینه دلش ز نازکی بتوان دید
مانندهٔ سنگ خاره در آب زلال
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۲۵
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۲۷
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم