چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۲۵

0
حاشیه

ای دوست دل از جفای دشمن درکش
با روی نکو شراب روشن درکش

با اهل هنر گوی گریبان بگشای
وز نااهلان تمام دامن درکش
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۲۴
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۲۶
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم