چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۲۴

0
حاشیه

چشم تو که سحر بابل است استادش
یا رب که فسونها برواد از یادش

آن گوش که حلقه کرد در گوش جمال
آویزهٔ در ز نظم حافظ بادش
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۲۳
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۲۵
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم