چالش حفظ شعر مجموعه شعر یا داستانت را ایجاد کن

رباعی شمارهٔ ۲۳۰

0
حاشیه

این عمر به ابر نوبهاران ماند
این دیده به سیل کوهساران ماند

ای دوست چنان بزی که بعد از مردن
انگشت گزیدنی به یاران ماند
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۲۲۹
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۲۳۱