چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۱۸

0
حاشیه

ایام شباب است شراب اولیتر
با سبز خطان بادهٔ ناب اولیتر

عالم همه سر به سر رباطیست خراب
در جای خراب هم خراب اولیتر
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۱۷
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۱۹
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم