چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۱۳

0
حاشیه

هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد
هر پاکروی که بود تردامن شد

گویند شب آبستن و این است عجب
کاو مرد ندید از چه آبستن شد
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۱۲
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۱۴
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم