چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۱۲

0
حاشیه

نی دولت دنیا به ستم می‌ارزد
نی لذت مستی‌اش الم می‌ارزد

نه هفت هزار ساله شادی جهان
این محنت هفت روزه غم می‌ارزد
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۱۱
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۱۳
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم