چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۸

0
حاشیه

ماهم که رخش روشنی خور بگرفت
گرد خط او چشمهٔ کوثر بگرفت

دلها همه در چاه زنخدان انداخت
وآنگه سر چاه را به عنبر بگرفت
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۷
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۹
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم