چالش حفظ شعر مجموعه شعر یا داستانت را ایجاد کن

شمارهٔ ۳

0
حاشیه

به نام نیک تو، خواجه، فریفته نشوم
که نام نیک تو دامست و زرق‌مر نان را

کسی که دام کند نام نیک از پی نان
یقین بدان تو که دامست نانش مر جان را
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲
گوهر بعدی: شمارهٔ ۴