چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۲

0
حاشیه

به حق نالم ز هجر دوست زارا
سحرگاهان چو بر گلبن هزارا

قضا، گر داد من نستاند از تو
ز سوز دل بسوزانم قضا را

چو عارض برفروزی می‌بسوزد
چو من پروانه بر گردت هزارا

نگنجم در لحد، گر زان که لختی
نشینی بر مزارم سوکوارا

جهان این است و چونین بود تا بود
و همچونین بود اینند بارا

به یک گردش به شاهنشاهی آرد
دهد دیهیم و تاج و گوشوارا

توشان زیر زمین فرسوده کردی
زمین داده مر ایشان را زغارا

از آن جان تو لختی خون فسرده
سپرده زیر پای اندر سپارا
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم