رباعی شمارهٔ ۷۸

0
حاشیه

دهقان قضا بسی چو ما کشت و درود
غم خوردن بیهوده نمیدارد سود

پر کن قدح می به کفم درنه زود
تا باز خورم که بودنیها همه بود
حاشیه ای برای این گوهر بنویس

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۷۷
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۷۹
مجموعه مناجات های خمس عشر از امام سجاد علیه السلام