چالش حفظ شعر

تکه ۶

0
حاشیه

حالم از شرح غمت افسانه ایست
چشمم از عکس رخت بتخانه ایست

هر کجا بدگوهری در عالمست
در کنار آنچنان دردانه ایست

بر امید زلف چون زنجیر تو
ای بسا عاقل که چون دیوانه‌ایست

گفتم او را این چه زلف ( ... )
گفت هان فی‌الجمله در ( ... )

از لبش یک نکته‌ای ( ... )
وز خمش یک قطره‌ای پیمانه‌ایست

با فروغ آفتاب حسن او
شمع گردون کمتر از پروانه‌ایست

نازنینا رخ چه می‌پوشی ز من
آخر این مسکین کم از بیگانه‌ایست

از بت آزر حکایتها کنند
بت خود اینست از ( ... )

دل نه جای تست آخر چون کنم
در جهانم خود همین ویرانه‌ایست

این نه دل خوانند کین ( ... )
این نه عشق است از ( ... )
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: تکه ۵
گوهر بعدی: تکه ۷
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم