چالش حفظ شعر

قطعه شمارهٔ ۱۰

0
حاشیه

تو آن نه‌ای که به جور از تو روی برپیچند
گناه تست و من استاده‌ام به استغفار

مرا غبار تو هرگز اثر کند در دل
که خاکپای توام؟ خاک را چه غم ز غبار؟
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: قطعه شمارهٔ ۹
گوهر بعدی: قطعه شمارهٔ ۱۱
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم