چالش حفظ شعر

قطعه شمارهٔ ۹

0
حاشیه

کوه عنبر نشسته بر زنخش
راست گویی بهیست مشک‌آلود

گر به چنگال صوفیان افتد
ندهندش مگر به شفتالود
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: قطعه شمارهٔ ۸
گوهر بعدی: قطعه شمارهٔ ۱۰
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم