چالش حفظ شعر

غزل ۵۱

0
حاشیه

برخیز تا طریق تکلف رها کنیم
دکان معرفت به دو جو پُر بها کنیم

گر دیگر آن نگار قبا پوش بگذرد
ما نیز جامه‌های تصوف قبا کنیم

هفتاد زلت از نظر خلق در حجاب
بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنیم

آن کو به غیر سابقه چندین نواخت کرد
ممکن بود که عفو کند گر خطا کنیم

سعدی وفا نمی‌کند ایام سست مهر
این پنج روز عمر بیا تا وفا کنیم
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: غزل ۵۰
گوهر بعدی: غزل ۵۲
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم