چالش حفظ شعر

حکایت

0
حاشیه

یکی کرد بر پارسایی گذر
به صورت جهود آمدش در نظر

قفایی فرو کوفت بر گردنش
ببخشید درویش پیراهنش

خجل گفت کانچ از من آمد خطاست
ببخشای بر من، چه جای عطاست؟

به شکرانه گفتا به سر بیستم
که آنم که پنداشتی نیستم
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: حکایت
گوهر بعدی: حکایت
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم