چالش حفظ شعر

در نواخت رعیت و رحمت بر افتادگان

0
حاشیه

الا تا بغفلت نخفتی که نوم
حرام است بر چشم سالار قوم

غم زیردستان بخور زینهار
بترس از زبردستی روزگار

نصیحت که خالی بود از غرض
چو داروی تلخ است، دفع مرض
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: حکایت حجاج یوسف
گوهر بعدی: حکایت در این معنی
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم