چالش حفظ شعر مجموعه شعر یا داستانت را ایجاد کن

رباعی شمارهٔ ۱۳۰

0
حاشیه

ای راهروان را گذر از کوی تو نه
ما بیخبر از عشق و خبر سوی تو نه

هر تشنه که از دست تو بستاند آب
از دست تو سیر گردد از روی تو نه
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۱۲۹
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۱۳۱